Tant de productes alimentaris destinats al consum humà com de materials i objectes destinats a estar en contacte amb aquests productes.

servicio-almacenamiento-sanitario

Oferim el servei d’emmagatzematge sanitari i està inscrit i autoritzat al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris (RSIPAC 40.08155/CAT) amb número de Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA 40.23201/.B). Aquest tràmit és de compliment obligat per a aquelles empreses i establiments alimentaris de Catalunya que es dediquin a la producció, transformació, elaboració, envàs, emmagatzematge, distribució, transport i importació de:

  1. Emmagatzematge sanitari de productes alimentaris i alimentaris destinats al consum humà.
  2. Emmagatzematge de materials i objectes destinats a estar en contacte amb aquests productes.

La nostra instal·lació està dissenyada per, mitjançant recursos tècnics de refredament de l’aire, mantenir l’espai a una temperatura de entre 0 i 30ºC, assegurant així el perfecte emmagatzematge de productes.

Avantatges d'Emmagatzemar Productes Sanitaris i alimentaris amb nosaltres

Ordre

El seguiment rigorós dels processos empresarials millora la qualitat de la feina i la satisfacció del client.

Neteja

La neteja millora la salut i la seguretat dels empleats, i la qualitat dels productes.

Inversió

La inversió permet el creixement empresarial, la millora dels processos i la innovació constant.

IFS Logistics

Comptem amb l'estàndard IFS Logistics que avalua la qualitat i la seguretat de les nostres activitats.

Normativa d'emmagatzematge de productes sanitaris

A Espanya, la normativa d’emmagatzematge de productes sanitaris està regulada pel Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris. En aquest Reial decret sestableixen els requisits necessaris per a la comercialització, la posada en servei i el control dels productes sanitaris.

Algunes de les normes principals que s’han de complir a Espanya per a l’emmagatzematge de productes sanitaris són:

  1. Identificació i classificació dels productes sanitaris segons el tipus i la perillositat.
  2. Emmagatzematge en locals específics, separats d’altres productes incompatibles i proveïts de sistemes de ventilació adequats.
  3. Utilització de recipients i envasos homologats i adequats per al producte emmagatzemat, amb l’etiquetatge corresponent.
  4. Disposar de sistemes de protecció contra incendis, com ara extintors o sistemes de detecció d’incendis.
  5. El personal que maneja els productes sanitaris ha d’estar format i capacitat per manipular-lo i emmagatzemar-lo correctament.
  6. Dur a terme inspeccions periòdiques de les instal·lacions i equips, i realitzar un manteniment adequat.