Amb una ubicació estratègica, oferim solucions de transport adaptades a cada client ia cada necessitat.

Contractar una empresa de transport de productes químics pot ajudar-te a complir els terminis i portar el teu producte al seu destí final de manera segura i ràpida. Hi ha molts requisits per a l’enviament de productes químics perillosos, com ara la normativa espanyola i la formació dels conductors. Nosaltres tenim experiència en el compliment d’aquests requisits i podrem ajudar-te a planificar la teva ruta i portar el teu enviament a la seva destinació de manera segura.

servicios-transporte-productos-quimicos

Avantatges per al Transport de Productes Químics amb nosaltres

Avantatges del transport terrestre de substàncies perilloses

Un dels principals avantatges del transport per carretera és la capacitat per transportar grans quantitats de productes químics d’una sola vegada. Això resulta especialment útil per a càrregues pesades o de grans dimensions que, altrament, serien difícils o impossibles de transportar per aire, ferrocarril o vaixell.

Un altre gran avantatge del transport de productes químics per camió és la disponibilitat de remolcs de temperatura controlada, coneguts com a frigorífics. Aquests permeten que els seus enviaments es mantinguin frescos durant el trànsit, fins i tot en dies calorosos.

ADR per al transport de productes químics

LDH assegura el compliment de la normativa ADR per al transport de productes químics perillosos.

Etiquetat i senyalització de bultos i vehicles

Documentació necessària per al transport

Diferents vehicles, equipament especial i certificats

Càrrega, descàrrega i estiba i desestiba de mercancías

Documentació per al transport de substàncies perilloses

La documentació és essencial per garantir que totes les parts implicades en el transport de substàncies perilloses les coneguin i sàpiguen quines mesures cal prendre. Això inclou el personal que manipula, embala i transporta les mercaderies, els equips de resposta a emergències al lloc de destinació i als representants de salut i seguretat.

El transport de mercaderies perilloses per carretera, ferrocarril, vies navegables interiors, mar o aire exigeix ​​un determinat compliment legal. A més, hi ha normes per notificar els accidents relacionats amb aquest tipus de materials.

El pas inicial en el transport de mercaderies perilloses és classificar-les correctament utilitzant un sistema de classificació basat en els perills potencials. Això es fa mitjançant el procés del Codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses (IMDG) del codi per al transport aeri IATA o del transport per carretera ADR.

Un cop s’ha classificat correctament un material perillós, les mercaderies s’han d’embalar i etiquetar adequadament per protegir tant l’expedidor com el públic, i disminuir el risc potencial d’accident o lesió.

El Codi especifica la informació que cal incloure en un document de transport per a tots els tipus de mercaderies perilloses i ofereix orientacions sobre com s’ha de presentar. A més, estableix l’ordre en què aquestes dades han d’aparèixer a un document.

Normativa de Transport de Mercaderies Perilloses

El transport de materials perillosos està regulat per una sèrie de lleis i normatives per garantir tant la seguretat dels qui transporten els productes químics com la dels seus responsables.

Aquestes normes, en el transport per carretera de mercaderia perilloses, es regeixen per la normativa ADR, normativa que estableix procediments de càrrega, etiquetatge, envasament, formació d’empleats i dóna la resta de directrius operatives i administratives complementàries.