La manipulació de productes químics és una part fonamental per a lèxit en la gestió dels productes químics.

La manipulació de productes químics és una tasca important que requereix precaució i atenció. Per evitar riscos per a la salut i el medi ambient, cal fer-ho amb la major seguretat possible. Nosaltres t’ajudem.

servicio-manipulacion-productos-quimicos

Avantatges de manipular productes químics amb nosaltres

Estem preparats per adaptar-nos a les necessitats del client i per això comptem amb un ampli ventall d’eines que ens permeten actuar amb rapidesa i precisió a qualsevol requeriment.

Mesures Preventives per a la Manipulació de Productes Químics

La manipulació de productes químics pot ser perillosa si no es prenen les mesures preventives adequades. Nosaltres garantim la seguretat en manipular productes químics:

  • Fem servir equip de protecció personal (EPP)
  • Controlem les etiquetes dels productes químics
  • Emmagatzematge segur
  • Manipulació adequada
  • Neteja i descontaminació
  • Capacitació experta
  • Accés restringit

Maneig de Productes Químics segons el Reglament APQ

Disposem d´una zona de transvasaments de 108m2 on realitzem operatives d´acord amb les especificacions del client. Tenim capacitat per fer transvasaments de camió cisterna a IBC, bidons o garrafes.

Disposem de conductes específics per a productes químics no classificats i classificats segons normativa APQ, així com de bàscules calibrades i de bombes pròpies.

Què és la Normativa APQ?

La normativa APQ és l’abreviatura de Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries i és una regulació emesa pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a Espanya.

Estableix les condicions tècniques i de seguretat que cal complir durant l’emmagatzematge de productes químics perillosos i defineix els requisits de seguretat per als llocs d’emmagatzematge.

L’objectiu de la normativa APQ és garantir la seguretat de les persones, les propietats i el medi ambient durant l’emmagatzematge de productes químics perillosos. La normativa APQ estableix els requisits de seguretat per a l’emmagatzematge de productes químics perillosos, com ara els requisits per a la ubicació i construcció dels llocs d’emmagatzematge, la capacitació del personal, la manipulació dels productes químics, la prevenció i el control d’incendis, i la gestió de residus químics.

Quins riscos comporta la manipulació de productes químics?

La manipulació de productes químics comporta diversos riscos, que poden variar segons les propietats físiques i químiques dels productes, així com la quantitat de productes manejats i les condicions en què es manipulen. Alguns dels riscos més comuns associats amb la manipulació de productes químics són els següents:

Riesgos d'incendi i explosió

Alguns productes químics poden ser altament inflamables i explosius, el que pot provocar incendis i explosions perilloses si no es manipulen adequadament.

Riesgos de toxicitat

Algunos productos químics pueden ser tóxicos y causar efectos adversos si se manipulan incorrectamente. Aquests efectes poden incloure irritació, càncer, problemes respiratoris i altres.

Riesgos de corrosió

Alguns productes químics altament corrosius poden ser extremadament perillosos i poden causar danys irreversibles als teixits del cos si entran en contacte amb la pell o els ulls.

Riscos ambientals

La manipulació incorrecta dels productes químics poden tenir un impacte negatiu en el medi ambient, especialment si els productes químics es lliuren a l'aigua, l'aire o el sòl.

Riesgos d'explosió

Alguns productes químics poden reaccionar violentament, l'aigua o la humitat, el que pot provocar explosions i emissions perilloses de gas.

Riesgos de radiació

Alguns productes químics radiactius poden ser extremadament perillosos i poden causar dany a llarg termini als teixits del cos si es manipulen incorrectament.