Matèries i productes corrosius

En compliment de la instrucció tècnica complementària ITC-MIE-APQ-10, relativa als productes corrosius, LDH Chemical Logistics disposa d’espais habilitats per a l’emmagatzematge, la manipulació, la càrrega i la descàrrega de matèries corrosives. Per matèries corrosives, s’entén tot producte que, per la seva acció química, produeix lesions cutànies irreversibles o, en cas de fuga, produeix danys materials o fins i tot destrueix altres mercaderies o mitjans de transport. Aquesta classe fa referència també a les matèries que només produeixen un líquid corrosiu en entrar en contacte amb l’aigua o que, amb la humitat natural de l’aire, produeixen vapors o boirines corrosives.

LDH Chemical Logistics compleix el que estableix la normativa APQ-10 en relació amb aquest tipus de matèries. Els productes corrosius poden emmagatzemar-se conjuntament sense restriccions sempre que no produeixin reaccions entre sí (per exemple, productes àcids amb productes alcalins). En cas d’incompatibilitat, hi ha d’haver, com a mínim, cubetes de retenció separades.

Normativa d’emmagatzematge de substàncies corrosives

L’ITC-MIE-APQ-10 classifica els líquids corrosius segons la indicació de perill a la qual estan sotmesos i la categoria CLP. Aquest tipus de producte perillós provoca cremades greus a la pell i lesions oculars greus (CLP: 1A, 1B i 1C) o pot ser corrosiu per als metalls (CLP: 1)

Per a més informació sobre la normativa ITC-MIE-APQ-10 pots consultar:

Enllaç d’interès: Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies